.: سفارش تبلیغات :.
 
   جهت سفارش و درج تبلیغات ویژه در پایگاه , لطفا" با مدیر بخش تبلیغات , اسماعیل بهمنش تماس حاصل فرمائید.

شماره تلفن :     6234063 (122)98+
 
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1387 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com