.: مقالات علمي دانشجويي :.
 
توجه: آندسته از دانشجويان رشته هاي عمران, معماري و جغرافياي برنامه ريزي شهري كه علاقه مند به درج مقالات, تز و پايان نامه خود در اين پايگاه هستند مي توانند آثار خود با تماميه مشخصات شخصي به آدرس پست الكترونيكي زير ارسال نمايند.
admin@izadshahr.net
 
برای دانلود کردن مقالات، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
ردیف

موضوع

محقق

حجم
(KB)

دريافت
1
مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار  نواحی ساحلی
دكتر اردشيري
168
2 تأملی بــر اصــول بلنـد مرتبـــه سازی در نواحی ساحلی با تأكيد بر استان مازندران
 مهندس نوید سعیدی رضوانی
6339
3 همگرایی فضایی، رویکردی منطقه ای به توسعه پایدار شهر منطقه ساحلی مازندران

مهندس محمد رضا حق جو

37
4 علت تغییر رنگ برگها در پاییز آرش رشيد 26
5 توصیه های ایمنی به مهندسان ناظر ساختمانی مهندس ابراهيم فروزان 36
6

مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی  (کمیسیون ماده 100)

مهندس ابراهيم فروزان 38
7

مدیریت ایمنی

مهندس يوسف بينايي 36
8

دستورالعمل ایمنی حفاظت از ساختمانها در برابرحریق و دستورالعمل ایمنی ساختمان ( مربوط به مالکین)

مهندس يوسف بينايي 55
9 توصیه های ایمنی جدی و الزامی شنا در دریای ایزدشهر مهندس يوسف بينايي 26
10

پیاده سازی TQM  در سیستم 5s    (مدیریت سازمانی تفکیک Structure   ترتیب Systematize تمیزی  Sanitze  تداوم Standardize  تعلیم (Self-discipline

حسين شكري 96
11

تفکیک زباله خانگی , کم هزینه و پرسود

محسن رستمي 53
12 حسابداری شهرداریها  (فصل اول) محمد هاديزاده 43
13 حسابداری شهرداریها  (فصل دوم) محمد هاديزاده 49 
14

اموال شهرداری

سيد قربان حسيني 25
15 ضوابط حاکم بر تنخواه گردان ولي اله حسين زاده 32
16

استراتژیک های ایجاد انگیزه در کارکنان 

محمد هاديزاده 272 
ليست مطالب
 
ليست خالي مي باشد
 
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1390 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com