.:  پروژه های سرمایه گزاری بخش خصوصی در ایزدشهر :.

نارنجستان 2˛ بزرگترین پروژه بخش خصوصی در ایزدشهر (در حال ساخت)

(کارفرما: شرکت توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر)

(مشاور: مهندسان مشاور آتی طرح آرتا)
        
 


مجتمع آموزشی-رفاهی بانک ملت (ایزدشهر)

                                                                                          تصاویر بیشتر

     

     

مجموعه مسکونی آینده ساز

تصاویر بیشتر

        
 
 
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1390 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com