:: تاریخ درج خبر : 3/6/92 ::
 
 
.:  شرح عملیاتهای انجام شده توسط پرسنل آتش نشانی ایزدشهر مرداد ماه 92 :.
 

 

سرعت زیاد خودروی پژو206جان یک نفررا گرفت

1- درمورخه 4/5/92رأس ساعت 00:37بامدادطی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی برانحراف یک دستگاه خودروی پژو206 وبرخورد آن باکرکره ورودی یک باب مغازه مشاور املاک ،واقع در ایزدشهر- خیابان امام –جنب ورودی گلستان 84-بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به قطع برق خودرو جهت جلوگیری از آتش سوزی کردند سپس مصدومین راباکمک پرسنل اورژانس 115ازمحل حادثه دور کردند این حادثه که براثرسرعت زیاد خودروی پژو206به وجود آمده به علت شدت برخورد ،راننده دردم جان خودرا از دست داده ودیگر سرنشینان نیز دچار جراحت شده که توسط پرسنل اورژانس 115 و آمبولانس هلال احمرنوربه بیمارستان انتقال داده شدند وپس از پایان عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 01:20 به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

2-درمورخه 9/5/92رأس ساعت11:42طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع حریق یک باب مغازه    پیتزا فروشی،واقع درایزدشهر-خیابان امام-جنب گلستان 58 –پیتزافروشی کیوسک،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به قطع برق مغازه وبستن شیرگاز کردنددراین حادثه آتش سوزی به علت اینکه درلحظه آتش سوزی کسی در مغازه حضور نداشته ودرب مغازه بسته بود وازطرفی اطلاع رسانی به آتش نشانی دیر صورت گرفت علاوه بر تلاش نیروهای عملیاتی در اطفاءحریق ،بالا بودن حجم حریق خسارت زیادی را به امکانات این پیتزافروشی وارد کرد پس از اطفاءحریق وپایان عملیات نیروهای آتش نشانی درساعت 12:55به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

3- درمورخه 9/5/92 رأس ساعت 18:38طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی برخورد دودستگاه خودروی وانت پیکان ،واقع در ایزدشهر خیابان امام-جنب گلسار2 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به قطع برق خودرو جهت جلوگیری از وقوع آتش سوزی کردند پس از انتقال خودروهابه حاشیه خیابان واتمام عملیات ،نیروهای عملیاتی در ساعت 19:42 به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

 

4-درمورخه 17/5/92 رأس ساعت 10:46طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وجود یک قلاده سگ بیمار درداخل شومینه منزلش واقع در ایزدشهر –خیابان امام- گلستان 84-آفتاب 11بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار درمحل اقدام به دفع حیوان مذکور کردندبس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 11:29 به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

5-درمورخه 18/5/92 رأس ساعت 02:22بامداد طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر گیر کردن یک دستگاه خودروی سوزکی ویتارا در داخل رودخانه ، واقع در ایزدشهر –خیابان امام- انتهای گلسار 15 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل باتوجه به اینکه خودروی مذکور بیش از حددرداخل آب فرورفته بود پرسنل آتش نشانی با تماس تلفنی اقدام به فراهم نمودن یک دستگاه تراکتور جهت بیرون کشاندن خودروی مذکور کردند پس از بیرون آوردن خودروی مذکور وپایان عملیات پرسنل آتش نشانی در ساعت 03:30به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

 

 

 

 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com