:: تاریخ درج خبر : 2/7/92 ::
 
 
.: سرپرست شهرداری ایزدشهر انتخاب شد :.
 

با آغاز فعالیت چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ایزدشهر طی حکمی آقای محسن رستمی ثانی به عنوان سرپرست شهرداری ایزدشهر برگزیده شدند.

همچنین آقای یوسف بینایی به عنوان جانشین سرپرست معرفی گردیدند.

 

 

 

 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com