:: تاریخ درج خبر : 14/9/92 ::
 
 
.: بازدید مهندس علی پور به همراه حاج آقا صمدیان، فرماندار محترم شهرستان نور از مشکلات و امکانات سطح شهر :.
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com