:: تاریخ درج خبر : 28/9/92 ::
 
 
.: صعود گروه کوهنوردی شهرداری ایزدشهر به ارتفاعات آزاد کوه، شاه پیل کوه و گرگ کوه :.

 

قله آزاد کوه به ارتفاع 4400 متر در منطقه بلده شهرستان نور و در مسیر روستای کلاک واقع گردیده است. گروه کوهنوردی شهرداری ایزدشهر با هماهنگی و همراهی هیئت کوهنوردی شهرستان نور در شهریور 92 موفق به صعود از این ارتفاعات گردیده اند.

قله شاه پیل کوه با ارتفاع 3500 متر  در منطقه لاویج شهرستان نور واقع گردیده و تیم کوهنوردی شهرداری ایزدشهر در آبان 92 موفق به صعود از این قله گردید.

قله گرگ کوه در کوه های البرز مرکزی با ارتفاع 3500 متر در منطقه کندلوس " دشت لزیر" شهرستان نوشهر واقع گردیده است. در این صعود تیم کوهنوردی شهرداری ایزدشهر به همراه هیئت کوهنوردی شهرستان نور و قائم شهر در آذر 92 موفق به صعود از این قله شدند.

قابل ذکر است آقایان صادق بتوان و اصغر عزتی فعالیت چشمگیری در هیئت کوهنوردی شهرستان نور داشته و پیش از این موفق به صعود از قله های سماموس در منطقه جواهرده رامسر، قله شاه کوه روستای انگاس منطقه کجور شدند.

 
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com