:: تاریخ درج خبر : 28/9/92 ::
 
 
.: حضور مهندس نائیج پور رئیس نظام مهندسی استان مازندران در شهرداری ایزدشهر :.

 

مهندس نائیج پور با حضور در شهرداری ایزدشهر ضمن تبریک به مهندس علی پور به سمت شهردار ایزدشهر در مورد مسائل نظام مهندسی ساختمان به گفتگو پرداختند. ایشان ضمن تمجید از فعالیت ها و عملکرد انجام گرفته از سوی شهرداری ایزدشهر از ابتدای تاسیس تا کنون روند مهندسی ساختمان در سطح ایزدشهر را  بسیار مثبت ارزیابی نموده و از همکاری بی دریغ شهرداری با سازمان نظام مهندسی بسیار تشکر و قدردانی نمودند.

در این گفتمان مهندس نائیج پور به برخی از مشکلات مهندسی ساختمان در سطح استان اشاره کردند. بیان داشتند گسترش بی رویه و افقی شهرها و از بین رفتن زمین های کشاورزی به دلیل اقتصادی نبودن فعالیت کشاورزی از یک سو و بالا رفتن ارزش زمین از سوی دیگر، فروش اراضی و تغییر کاربری آن به مسکونی شتاب گرفته است. سازمان نظام مهندسی ساختمان به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست و شهرداری و آحاد مردم باید با اجرای درست مقررات ساختمان سازی همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

مهندس علی پور شهردار ایزدشهر نیز در ادامه این گفتمان ضمن تشکر از مهندس نائیج پور بیان داشتند از هرگونه ساخت و ساز غیر اصولی بدون رعایت موازین مهندسی و معماری مطابق با معیارهای سازمان نظام مهندسی در شهر ایزدشهر جلوگیری بعمل خواهد آمد و شهرداری ایزدشهر آماده هر گونه همکاری با سازمان نظام مهندسی استان در این زمینه می­باشد.
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com