:: تاریخ درج خبر : 24/10/92 ::
 
 
.:  جلسه کارشناسان شهرداری ایزدشهر با مسئولین نهضت سواد آموزی  :.

     جلسه ای مورخ 19/10/92 ساعت 8 صبح پیرامون تعداد افرد بی سواد و کم سواد ایزدشهر در محل شهرداری ایزدشهر برگزار گردید. در این جلسه که با حضور رئیس اداره سواد آموزی و کارشناسان شهرداری ایزدشهر برگزار گردید به معرفی 32 نفر از افراد بی سواد و کم سواد شهر ایزدشهر پرداخته که با اشاره به کد ملی آنان فاقد گزارش و پرونده اولیه در سامانه اطلاعاتی اداره سواد آموزی شهرستان بوده اند و مقرر گردید تا شهرداری ایزدشهر نسبت به دریافت فتوکپی افراد و کارت ملی آنان و ارائه به اداره سواد آموزی اقدام لازم را بعمل آورد.

 

 


 

 

 

 
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com