:: تاریخ درج خبر : 29/10/92 ::
 
 
.: شرح عملیاتهای انجام شده توسط پرسنل آتش نشانی ایزدشهر- دی ماه 92 :.

1-درمورخه 1/10/92 رأس ساعت 12:10طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر اتصالی سیم برق واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)-گلستان 73-جنب شالیزار1/3 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام ،پس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محل کرده وپس از هماهنگی با اداره برق وحضورمأمورین در محل ورفع این اتصالی نیروهای اعزامی در ساعت 13:15 به ایستگاه مراجعت نمودند.
2-درمورخه 2/10/92 رأس ساعت 10:10 طی تماس تلفنی از سوی آقای مجتبی خاکپور مبنی بر آتش سوزی در انبار ذغال واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)- گلسار 9 –بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار درمحل اقدام به اطفائ حریق کردنداین عملیات که باحضور به موقع نیروهای اعزامی 30 دقیقه به طول انجامیید در ساعت 10:43پرسنل عملیاتی به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

3-درمورخه 3/1/92 رأس ساعت 07:05طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری پراید بایک دستگاه خودروی سواری پرشیا  واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)-جنب خط شیلات ،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محل برای جلوگیری از تصادفات احتمالی وانتقال خودروبه حاشیه خیابان ،در ساعت 8:10 پس از پایان عملیات به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

4-   درمورخه 7/10/92رأس ساعت 5:27طی تماس تلفنی از سوی یکی از ساکنین آپارتمان Fمبنی بر وقوع آتش سوزی در آپارتمانشان -واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)-جنب گلستان 70 بلافاصله هرسه خودروی عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفا ئ حریق کردند این آتش سوزی که بر اثر اتصالی برق در سیم کشیهای جنب کنتور برق به وجود آمده بود در اثر سوختن کابل دود زیادی را تولید کرده که موجب خفگی ساکنین آپارتمان گشته که درنهایت با تخلیه دود توسط نیروهای اعزامی، این افراد که در بینشان  نوزدای تقریبا 8ماهه نیز بود باکمک آتش نشانان به فضای باز انتقال داده شده واز مرگ نجات یافتند پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 07:00به ایستگاه مراجعت نمودند .

 

5-در مورخه 11/10/92 رأس ساعت 15:30 طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر تصادف بین خودروی وانت نیسان بایک دستگاه خودروی پرشیا واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)بعد از شهرک آکام شهر بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محل کرده تا از تصادفات بعدی جلوگیری گردد در این تصادف که منجر به واژگونی خودروی وانت نیسان نیز شده فقط خسارت مالی در بر داشت در پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 17:15 به ایستگاه مراجعت نمودند.

6-درمورخه 17/10/92 رأس ساعت 12:15 طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر آتش سوزی یک دستگاه خودروی سواری پراید واقع در ایزدشهر- خیابان امام(ره) جنب آلاچیق رنگین کمان –داخل خیابان گلستان 70 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفائ حریق کردند ، این آتش سوزی بر اثر اتصالی در قسمت ضبط خودرو به وجودآمد پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 13:08 به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

 

 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com