:: تاریخ درج خبر : 30/10/92 ::
 
 
.: برگزاری کلاس آموزشی آتش نشانی برای اعضاء هئیت بانوان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) :.

درمورخه 24/10/92 پرسنل آتش نشانی ایزدشهربا حضور در تکیه ابوالفضلی، یک دوره کلاس آموزشی آتش نشانی به صورت تئوری وعملی برای 35نفرازاعضاءهیئت قرآن بانوان برگزار نمودند،در این کلاس ابتدا به مدت 30 دقیقه مسائل تئوری آتش نشانی ازقبیل 1-چگونگی به وجود آمدن حریق 2-انواع حریق 3-انواع خاموش کننده4-نحوه استفاده از خاموش کننده باتوجه به نوع حریق 5-چگونگی اطفاءحریق با استفاده از خاموش کننده 6-مزایا ومعایب انواع خاموش کننده خصوصا آب واینکه چه خطراتی می تواند در زمان اطفاء، حریق به وجود آمده بر اثر اتصالی برق یا لوازم برقی فردی را که از آب جهت خاموش کردن حریق استفاده می نماید تهدید کند7-چگونگی آماده به کار بودن خاموش کننده در طول سال در مرحله عملی تعدادی از نفرات حاضر در کلاس اقدام به اطفاء حریق از نوع دوم گروهبندی حریق (مایعات قابل اشتعال )بااستفاده از خاموش کننده پودروگاز کردند.   
 

 

 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com