:: تاریخ درج خبر : 23/11/92 ::
 
 
.:  گزارش تصویری از حضور پرشور مهندس علی پور، اعضای محترم شورای اسلامی و پرسنل شهرداری ایزدشهر در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن  :.

 

 

 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com