:: تاریخ درج خبر : 4/1/93 ::
 
 
.: حضور مهندس علی پور و  پرسنل شهرداری ایزدشهر در طرح پاکسازی طبیعت :.
27 اسفند الی 15 فروردین از سوی اداره کل محیط زیست روز مسیر سبز- هوای پاک نامیده شد. بدین منظور مهندس علی پور و جمعی از پرسنل خدوم شهرداری ایزدشهر در یک حرکت بسیار زیبا با حضور در نقاطی از سطح شهر به پاکسازی پیاده رو ها و سواحل دریا پرداختند و شهروندان را به این کار زیبا و خداپسندانه تشویق نمودند. ایشان در این حضور با بیان طبیعت و محیط زیست امانتی است در دستان ما که میبایست صحیح و سالم تحویل نسل های آینده گردد و دوستی با طبیعت را دوستی با خداوند دانستند و از شهروندان عزیز تقاضای همکاری با شهرداری در زمینه کاهش پسماند و حفظ محیط زیست را داشتند.

 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com