:: تاریخ درج خبر : 4/2/93 ::
 
 
.:برگزاری مراسم روز زمین پاک در ایزدشهر  :.

به مناسبت دوم اردیبهشت روز زمین پاک مراسم نمادین پاکسازی ساحل ایزدشهر عصر روز سه شنبه 02/02/1393 در ساحل گلسار 55 ایزدشهر برگزار گردید. در این مراسم که با حضور مهندس علی پور شهردار، اعضای محترم شورای اسلامی و با حضور سبز شهروندان فهیم ایزدشهر برگزار شد مسیر ساحلی گلسار 55 تا گلسار 65 ایزدشهر پاکسازی گردید.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com