:: تاریخ درج خبر : 15/2/93 ::
 
 
.: شرح عملیاتهای انجام شده توسط پرسنل آتش نشانی در فروردین ماه 93 :.

1.درمورخه 4/1/93رأس ساعت 21:30طی تماس تلفنی از سوی یکی ازشهروندان مبنی بر حبس شدن چند نفر در آسانسور واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)-گلسار55-یاس5- بلافاصله اکیپی ازنیروهای عملیاتی به آدرس مذکور اعزام وپس ازاستقرار در محل باقطع برق آسانسور ورعایت موارد ایمنی درب آسا نسوررابرای خروج افرادمحبوس شده بازکردند،ظرفیت بیش از حد افراد موجب از کار افتادن آسانسور در طبقه پنجم ساختمان شده بود ، پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 21:51به ایستگاه مراجعت نمودند.

آتش سوزی ویلا در هتل نارنجستان

2.درمورخه 12/1/93رأس ساعت 11:40 طی تماس تلفنی از سوی یکی از پرسنل هتل نارنجستان مبنی بر وقوع آتش سوزی یک دستگاه ویلا بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار درمحل اقدام با اطفائ حریق کردند،این عملیات که به مدت 1:05 به طول انجامید،پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 12:50 به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

3.درمورخه 14/1/93 رأس ساعت 12:33طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع آتش سوزی درباغی واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)-گلسار 2 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفائ حریق کردند پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 13:20به ایستگاه مراجعت نمودند .

4.درمورخه 23/1/93 رأس ساعت 16:01طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع آتش سوزی منزل مسکونی واق در ایزدشهر-خیابان امام (ره)-گلستان 84- کوهسار4 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل واطمینان از قطع بودن گاز وبرق ساختمان ، مأمور جهت اطفاء وارد زیرزمین شده وحریق به وجود آمده که از داخل منبع سوخت به دلیل وجود گازوئیل شعله ور شده بود اطفاء گردید، این آتش سوزی بر اثرسهل انگاری فرد که درحال  برشکاری منبع سوخت که حاوی گازوئیل بوده به وجود آمده که توسط مأمورین در کمترین زمان برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت مالی بیشتر به ساختمان اطفاء گردید،پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 17:00به ایستگاه مراجعت نمودند.5.درمورخه 24/1/93 رأس ساعت 15:00 طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع تصادف خودروی پژو405باپراید و پژوپارس واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره) جنب گلسار 61بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل با جاگذاری کله قندی اقدام به ایمن سازی محل حادثه برای جلوگیری از وقوع تصادفات احتمالی کرده ،پس از حضور مأمورین راهنمایی ورانندگی وانتقال خودروهای تصادفی به حاشیه جاده نیروهای اعزامی در ساعت 15:30 به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

6.درمورخه 31/1/93رأس ساعت 07:20طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سنگین (هوو هجده چرخ)بایک دستگاه خودروی مسافربری مینی بوس ،واقع در ایزدشهر- خیابان امام (ره)-جنب گلستان 84 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل باجاگذاری کله قندی در مسیر وقوع تصادف وهدایت خودروهای عبوری اقدام به ایمن سازی جهت جلوگیری از تصادفات احتمالی کرده وبه راننده در بیرون آمدن از خودروی هوو کمک کردند این حادثه که بر اثر خواب آلودگی راننده هوواتفاق افتاده پس ازانحراف وبرخورد با خودروی مسافربری مینی بوس ، منجر به واژگونی خودروی مسافربری گردیده وسپس  وارد ساختمان در حال ساخت شد باتوجه به شدت حادثه ،این تصادف مصدومی نداشت ،پس از انتقال خودروهای تصادفی وپایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 13:20به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com