:: تاریخ درج خبر : 25/2/93 ::
 
 
.: اولین جلسه کمیته فنی استانداری در سال 93 در شهر ایزدشهر برگزار گردید :.

در این جلسه که با دستور کار « بررسی پرونده های مرتبط با مغایرت های اساسی و غیر اساسی طرح هادی شهر» با حضور مهندس علی پور، مدیر شهرسازی و معماری استانداری و شهرداران شهرهای همجوار در روز دوشنبه 22/2/93 در سالن اجتماعات شهرداری ایزدشهر برگزار گردید.

 


 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com