:: تاریخ درج خبر : 25/2/93 ::
 
 
.: بازدید مهندس علی پور از آغاز به کار پروژه ساخت سالن ورزشی امیرآباد  :.
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com