:: تاریخ درج خبر : 2/3/93 ::
 
 
.:برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در ایزدشهر   :.

جلسه شورای آموزش وپرورش در روز یکشنبه 28/2/1393 با حضور آقای خنجری فرماندار، آقای حسینی ریاست آموزش و پرورش، مهندس علی پور شهردار ایزدشهر، اعضای شورای اسلامی شهر و آقای حسین فرهادی یکی از خیرین شهر ایزدشهر در محل شهرداری برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای خنجری فرماندار نور به بازگویی برخی مشکلات آموزشی و کمبودهای آن اشاره نمودند ودر ادامه آقای حسینی گزارش مختصر از فعالیت های انجام شده در هفته معلم ارائه نمودند و مدیریت مدرسه شهید رجایی هزینه بتن ریزی حیاط مدرسه را 250 میلیون ریال برآورد نمودند که پنجاه میلیون ریال شهرداری، چهل میلیون ریال آموزش و پرورش و صدو شصت میلیون ریال فرمانداری تقبل نمودند. همچنین مبلغ صد میلیون ریال از سوی آقای حسین فرهادی به منظور بازسازی دیوار مدرسه تعلق یافت درادامه آقای بختیاری مدیر مجتمع معرفت ایزدشهر ضمن حساس بودن منطقه گلستان 5 خواستار حمایت بیشتر مسئولین شهری شدند و مقرر گردید کارگروهی برای حل همه جانبه مشکلات آموزشی و ... منطقه گلستان 5 (حداد محله) شامل آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروی انتظامی، اداره بهداشت، شهرداری و فرمانداری تشکیل گردد. در ادامه مجتمع طبرستان امیراباد (چمران و الناز توسلی) از شهرداری بابت کمک سه میلیون ریال تشکر نموده و اهم مشکلات مجتمع را مستقر بودن دامداری جنب دیوار مدرسه و عدم وجود دستگاه فتوکپی برشمردند.
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com