:: تاریخ درج خبر : 15/4/93 ::
 
 
.: بازدید مهندس علی پور و مسئول فنی شهرداری از پروژه در حال احداث پیاده روسازی شهر  :.

بنا به پیگیری های مستمر جهت انجام پروژه های عمرانی شهرداری، شهردار و مسئول فنی شهرداری از پروژه در حال احداث پیاده روسازی بازدید به عمل آمد. 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com