:: تاریخ درج خبر : 15/4/93 ::
 
 
.:بازدید شهردار ، مسئول فنی شهرداری و واحد پلیس ساختمان از کلانتری 13 ایزدشهر  :.

در راستای اجرای وظایف قانونی و اصلی شهرداری جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و تذکرات ارشادی به سازندگان متخلف شهردار و مسئول واحد فنی و واحد پلیس ساختمان از کلانتری 13 ایزدشهر بازدید نموده اند.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com