:: تاریخ درج خبر : 17/4/93 ::
 
 
.:بازدید شهردار و تیم فنی شهرداری و به همراه اعضای محترم شورای اسلامی ایزدشهر از پروژه آرامستان امیر آباد  :.

 
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com