:: تاریخ درج خبر : 18/4/93 ::
 
 
.: شرح عملیاتهای انجام شده توسط پرسنل آتش نشانی ایزدشهر- خرداد ماه 93 :.

1.درمورخه 7/3/93رأس ساعت 10:15طی تماس تلفنی از سوی یکی از پرسنل شهرک آکام شهر مبنی بر وقوع حریق در این شهرک بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفائ حریق کردند ،این حریق که براثر وجود شاخ وبرگ زیاد بوسیله انسان به وجود آمده بود از بیرون شهرک به محوطه داخل شهرک انتقال گرفته بود، پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 11:20 به ایستگاه مراجعت نمودند.

2.درمورخه 8/3/93 رأس ساعت 08:50 طی تماس تلفنی از سوی یکی ازپرسنل شهرک آرام شهر، مبنی بر نشت گازبراثر شکستگی لوله گاز، واقع در ایزدشهر شهرک آرام شهر-ویلای شماره 7 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل برای جلوگیری ازوقوع انفجار،محیط را ایمن سازی کردند وباحضور نیروی امدادی اداره گاز از خروج گاز جلوگیری شد ،این شکستگی بر اثر گود برداری غیر اصولی توسط کارگران به وجود آمده بود پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 09:40 به ایستگاه مراجعت نمودند.

3.درمورخه 12/3/93 رآس ساعت 21:35 طی تماس تلفنی از سوی یکی از پرسنل حراست شهرک پزشکان مبنی بر آتش سوزی یک دستگاه منزل مسکونی واقع در شهرک مذکور ،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار درمحل به علت وجود دود زیاد در ابتدااقدام به تخلیه دود کرده ، سپس با دستگاه تنفسی وارد منزل شده وعملیات اطفاءرا انجام دادند باتوجه به وجود دود زیاد، این عملیات به مدت 3ساعت به طول انجامیید این آتش سوزی که از یخچال بر اثر اتصالی سیستم برقی شروع شده بود 3ساعت به طول انجامید ،پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 00:35بامدادبه ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

4. درمورخه 13/3/93رأس ساعت 17:15طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر آتش سوزی باغی واقع در ایزدشهر جنب مجتمع آموزشی بانک ملت ،بلا فاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفاء حریق کردند ، این عملیات به مدت 50دقیقه به طول انجامیید ،پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 18:05به ایستگاه مراجعت نمودند.

5.درمورخه 14/3/93رأس ساعت 15:25طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر آتش سوزی حاشیه خیابان جنب ساختمان متل واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)-گلسار9 ،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفائ حریق کردند این حریق که براثر آتش زدن مقداری زباله ودیگر مواد سوختنی به وجود آمده بود در حال سرایت به ساختمان متل بوده که با حضور به موقع آتش نشانان اطفاء گردید ،پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 15:40به ایستگاه مراجعت نمودند.

6.درمورخه 14/3/93رأس ساعت 23:30اکیپی از نیروهای عملیاتی به علت وزش باد شدید در حال گشت در سطح شهر بودند تا چنانچه مشکلی برای مسافران عبوری پیش آمده، بتوانند کمک کنند،در ساعت 23:35 در مسیر خیابان امام (ره)-جنب گلسار 9 باتصادف بین یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس روبه رو شده که بلافاصله پس از استقرار در محل برای جلوگیری از به وجود آمدن حریق در خودروی پراید به علت شدت برخورد اقدام به قطع سیستم برقی خودرو کردند،این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشت ،پس از پایان این عملیات نیروها در ساعت 24:00به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

7.درمورخه 17/3/93 رأس ساعت 13:46طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی برخورد تصادف چندین دستگاه خودروی سواری واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره) جنب گلسار 54 ،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی سازی محیط با علائم هشدار دهنده برای جلوگیری از وقوع تصادفات احتمالی کردند، این تصادف که در اثر انحراف خودروی زانتیا و سپس برخورد با خودروی سواری پراید که در کنار خیابان پارک شده بودبه وقوع پیوسته که به علت شدت برخورد، خودروی پراید نیز باحرکت به جلو باخودروی پورشه و سپس خودروی پورشه نیز به علت شدت برخورد، با خودروی جلویی خود( پراید) که در کنار خیابان پارک شده بود برخورد کرد ، خوشبختانه به علت شدت برخورد، این حادثه خسارت جانی در برنداشت ، پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 14:20 به ایستگاه مراجعت نمودند.

8. درمورخه 21/3/93رأس ساعت 20:37طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر آتش سوزی باغی واقع در ایزدشهر گلسار 9- نبش سهیل غربی ،بلا فاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفاء حریق کردند ، این عملیات به مدت 43دقیقه به طول انجامیید ،پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 21:20به ایستگاه مراجعت نمودند.

9.درمورخه 23/3/93رأس ساعت 15:50طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سنگین (کراز-بونکرسیمان)واقع در ایزدشهر خیابان امام (ره) روبه روی هتل نارنجستان شعبه 2 ،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محیط با علائم هشداردهنده برای جلوگیری از تصادفات احتمالی کردند،این واژگونی خوشبختانه خسارت جانی در بر نداشت نیروهای آتش نشانی تازمان بلند کردن این خودرو با دودستگاه جرثقیل وانتقال به حاشیه خیابان که به مدت 3:50 به طول انجامید ،در محل مستقربوده تا در نهایت درساعت 19:55 نیروهای آتش نشانی به ایستگاه مراجعت نمودند. 

10.درمورخه 24/3/93رأس ساعت 04:30بامداد طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)جنب گلسار 51 ،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل برای جلوگیری از آتش سوزی خودرو اقدام به قطع برق کردنداین حادثه به گفته راننده خودروی مذکور براثر خواب آلودگی به وقوع پیوست خوشبختانه خسارت جانی نداشت ، پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 05:30به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com