:: تاریخ درج خبر : 18/4/93 ::
 
 
.: آموزش آتش نشانی برای دانش آموزان مدرسه شهیدچمران ،پرسنل شهرک زیبا شهر وآرام شهر توسط پرسنل آتش نشانی ایزدشهر :.

درادامه فعالیتهای واحد خدمات ایمنی وآتش نشانی در زمینه آموزش برای دانش آموزان مدارس و شهروندان وپرسنل مشغول به کار در شهرکها جهت بالا بردن فرهنگ ایمنی برای پیشگیری از حوادث ,باهماهنگی مدیران محترم شهرک زیبا شهر(آقای عبدالهی وآرام شهر(آقای امجدی) اقدام به برگذاری کلاس آموزشی آتش نشانی به صورت تئوری در زمینه آشنایی با مثلث حریق ،آشنایی باانواع خاموش کننده ،تأمین ونگهداری و چگونگی استفاده در جهت اطفائ حریق ،نحوه مقابله با آتش سوزی تابلوی برق سیلندر گاز ودر آخر آموزش عملی اطفائ حریق از نوع دوم مایعات قابل اشتعال که با خاموش کننده پودرو گاز توسط پرسنل آموزش دیده انجام گرفت .


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com