:: تاریخ درج خبر : 18/4/93 ::
 
 
.: آموزش آتش نشانی برای پرسنل مرکز DICوخانه بهداشت و اورژانس 115 :.

درروزسه شنبه مورخه 10/4/92راس ساعت 11:00پرسنل آتش نشانی باهماهنگی قبلی ،جهت آموزش پرسنل شاغل در مراکز مذکور حضور پیداکردند .

این کلاس که به مدت 1:30دقیقه به طول انجامیید موارد ذیل به دوصورت تئوری وعملی آموزش داده شد.

1-مثلث حریق

2-انواع گروهبندی حریق ونحوه اطفاء

3-انواع خاموش کننده ونحوه تامین ونگهداری

4-چگونگی انتخاب نوع خاموش کننده جهت اطفائ حریق به وجود آمده

4-چگونگی انجام کار با خاموش کننده برای اطفائ حریق

5-نحوه عکس العمل درمقابل سیلندر گاز،که دچار حریق شده

6-نحوه کار با خاموش کننده پودرو گاز در اطفائ حریق مشتقات نفتی

 
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com