:: تاریخ درج خبر : 30/4/93 ::
 
 
.: بازدید شهردار و تیم فنی شهرداری ایزدشهر از پروژه احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی :.

 


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com