:: تاریخ درج خبر : 4/5/93 ::
 
 
.: حضور پرشور شهردار و پرسنل شهرداری ایزدشهر در راهپیمایی روز جهانی قدس :.

 
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com