:: تاریخ درج خبر : 20/5/93 ::
 
 
.:  بازدید شهردار و تیم فنی شهرداری ایزدشهر از پروژه بتن ریزی پیاده رو در سطح شهر  :.

 
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com