:: تاریخ درج خبر : 27/5/93 ::
 
 
.:  شرح عملیاتهای انجام شده توسط پرسنل آتش نشانی ایزدشهر مردادماه 93:.

1.درمورخه 5/5/93راس ساعت 21:55طی تماس تلفنی از سوی آقای فرزانه مبنی بر آتش سوزی محوطه کارخانه کفش ماشو بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفائ حریق کردند،این عملیات که به مدت 55دقیقه به طول انجامیید نیروهای اعزامی در ساعت 22:50 به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

2-درمورخه 6/5/93راس ساعت 12:20طی تماس تلفنی از سوی یکی از کارمندان مدرسه الناز توسلی مبنی بروقوع آتش سوزی محوطه مدرسه ، بلافاصله اکیپی از نیروهای آتش نشانی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفائ حریق کردند ،این حریق که بر اثر آتش زدن علفهای هرز به وجود آمده بود درحال پیشروی به سمت ساختمان آموزشی بوده که با حضور به موقع آتش نشانان این حریق اطفاء شد،پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 13:17به ایستگاه مراجعت نمودند.

3-درمورخه 6/5/93راس ساعت 12:30طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع حریق منزل مسکونی واقع در گلستان 5- منزل شخصی آقای مرتضی حداد بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل ،خوشبختانه حریق توسط ساکنین اطفاءشد،این حریق که بر اثر آشپزی روی اجاق گاز به وجود آمده بود با بستن شیر گاز حریق اطفاء شد،نیروهای اعزامی پس از بازدید از محل واطمینان از هرگونه آتش سوزی مجدد در ساعت 13:10به ایستگاه مراجعت نمودند.

4-درمورخه 6/5/93راس ساعت 18:48طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی وانت پیکان با یک دستگاه خودروی سواری پژوپرشیا ،واقع در ایزدشهر- خیابان امام (ره)-روبه روی شهرک بهار نارنج، بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محیط با علائم هشدار دهنده برای جلوگیری از تصادفات احتمالی کردند،با انتقال خودروها به حاشیه خیابان نیروهای اعزامی در ساعت 19:15به ایستگاه مراجعت نمودند.

5-درمورخه 10/5/93راس ساعت 21:30طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری پورشه با یک دستگاه تویوتاکمری واقع در ایزدشهر –جنب گلستان 87-بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از اسقرار در محل اقدام به ایمن سازی محیط باعلائم هشدار دهنده برای جلوگیری از تصادفات احتمالی کردند ،این تصادف که در بریدگی اتفاق افتاده بود موجب ترافیک سنگین خودروها شده که درنبود پرسنل پلیس راه ،پرسنل آتش نشانی باهدایت خودروها بار ترافیکی راکم کرده که در نهایت باحضور عوامل پلیس راه ،خودروها را به حاشیه خیابان انتقال داده ودرنهایت جاده برای عبور وسایل نقلیه به طور کامل باز شد ،در پایان نیروهای اعزامی در ساعت 23:00به ایستگاه مراجعت نمودند.

6-درمورخه 12/5/93راس ساعت 10:43طی تماس بی سیم از سوی یکی ازپرسنل شهرداری مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی پژو 405با یک دستگاه تریلی هجده چرخ ،واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)روبه روی رستوران آلاچیق،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محیط با علائم هشدار دهنده برای جلوگیری از تصادفات احتمالی کردند این تصادف که بر اثر لغزندگی جاده که به وسیله نشتی سوخت (گازوئیل )ازمخزن خودروی وانت نیسان به وجود آمده بود ،4مصدوم داشته که به وسیله پرسنل هلال احمر واورژانس 115به بیمارستان انتقال داده شدند، پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 12:10 با ایستگاه مراجعت نمودند.  

7.درمورخه 13/5/93راس ساعت 20:22طی تماس تلفنی از سوی آقای حیرانی مبنی بر وجود دوقلاده بچه گربه درون چاهی به عمق 7متر واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)-گلسار15-خیابان خرمشهر،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل و اطمینان از عدم وجود گاز داخل چاه یکی از نیروهای اعزامی با استفاده از نردبان به داخل چاه رفته وبچه گربه هارا زنده از داخل چاه به بیرون انتقال داداین عملیات که به مدت یک ساعت به طول انجامید نیروهای اعزامی در ساعت 21:22به ایستگاه مراجعت نمودند.

8.درمورخه 15/5/93راس ساعت 07:20طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر آتش سوزی باغ واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)گلستان 76،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفائ حریق کردند،پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در سات 08:20 به ایستگاه مراجعت نمودند.

9.درمورخه 16/5/93 راس ساعت 09:27طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی وانت مزدا بایک دستگاه خودروی سواری تندر 90،واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)-روبه روی شهرک نفت-بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محیط با استفاده از علائم هشدار دهنده برای جلوگیری از تصادفات احتمالی کردند،این تصادف که در محل بریدگی اتفاق افتاده بود خودروی مزدا در حال دور زدن بود که خودروی تندر 90 با حرکت به عقب در محل بریدگی موجب وقوع این تصادف شد پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 10:15 به ایستگاه مراجعت نمودند.

10.درمورخه 17/5/93راس ساعت 01:10بامدادطی تماس تلفنی از سوی پرسنل نیروی انتظامی(110)مبنی بر وقوع تصادف بین سه دستگاه خودرو،واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)-روبه روی شهرک آبی کنار،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محل وقوع تصادف باعلائم هشدار دهنده کردند این تصادف که براثر برخورد دودستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خودروی سواری سوناتابه وجود آمده بود فقط خسارت مالی داشت ،با انتقال خودروها به حاشیه خیابان نیروهای اعزامی در ساعت 02:01بامداد به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

11.درمورخه 19/5/93راس ساعت 08:21طی تماس تلفنی از سوی پرسنل کلانتری ایزدشهر مبنی بر پاره گی سیم انتقال برق- واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)جنب گلستان 65 ،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از اسقرار درمحل اقدام به ایمن سازی محیط کرده وبا تماس با اداره برق واطلاع این موضوع تارسیدن پرسنل اداره برق نیروهای اعزامی برای جلوگیری از برق گرفتگی در محل حضور داشتند ،با حضور نیروهای اداره برق ورفع این مشکل نیروهای اعزامی در ساعت 09:40به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

12.درمورخه 19/5/93راس ساعت 16:00طی تماس تلفنی از سوی یکی پرسنل نگهبان شهرک ناتل کنار مبنی بر وقوع آتش سوزی محوطه این شهرک ،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار درمحل اقدام به اطفائ حریق کردند، این عملیات به مدت 1ساعت و 10دقیقه به طول انجامیید، پس از عملیات اطفاء ، نیروهای اعزامی در ساعت 17:10 به ایستگاه مراجعت نمودند.

13.درمورخه 20/5/93راس ساعت 12:00طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع حریق باغی واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)-گلستان 17،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفائ حریق کردند، پس از 55دقیقه عملیات، نیروهای اعزامی در ساعت 12:55به ایستگاه مراجعت نمودند

14.در مورخه 20/5/93راس ساعت 17:00طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع آتش سوزی جنگل واقع در ایزدشهرخیابان امام(ره)انتهای گلستان 5-جنب دامداری آقای کلوانی بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفائ حریق کردند این عملیات که به مدت 1ساعت و35دقیقه به طول انجامیید نیروهای اعزامی در ساعت 18:35به ایستگاه مراجعت نمودند.

15.درمورخه 20/5/93راس ساعت 20:35طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خودروی سواری پژو405بایک دستگاه خودروی سواری پژوپارس-واقع در ایزدشهر خیابان امام(ره)روبه روی گلسار20-بلافاصله اکیپی از نیروهای اعزامی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محیط باعلائم هشدار دهنده برای جلوگیری از تصادفات احتمالی کردند ،پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 21:55به ایستگاه مراجعت نمودند . 

16.درمورخه 22/5/93راس ساعت 16:28طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع حریق باغ واقع در ایزدشهر-گلستان 7،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفائ حریق کردند این عملیات که به مدت 52دقیقه به طول انجامیید نیروهای اعزامی در ساعت 17:20به ایستگاه مراجعت نمودند.

17.درمورخه 24/5/93 راس ساعت 13:43طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع آتش سوزی کنتور برق ،واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)جنب گل فروشی صالح پور ،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محیط کرده وطی تماس تلفنی بااداره برق موضوع را اطلاع داده تا پرسنل واحد اتفاقات شبکه برق برای قطع برق درمحل حضور یابند خوشبختانه باآگاهی که افراد حاضر در صحنه نسبت به چگونگی اطفائ حریق داشتند توانستند در کمترین زمان حریق به وجود آمده را اطفاء کنند،پس از پایان عملیات نیروهای اعزامی در ساعت 14:05به ایستگاه مراجعت نمودند.

18.درمورخه 25/5/93راس ساعت 03:45طی تماس تلفنی از سوی پرسنل اورژانس 115مبنی برواژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید واقع در ایزدشهر- خیابان امام (ره)جنب گلستان 25بلفاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محل حادثه کرده وباقطع سیستم برق خودرو از وقوع حریق جلوگیری کردند این حادثه که یک مصدوم داشت توسط پرسنل اورژانس 115به بیمارستان انتقال داده شد،پس از پایان عملیات نیرو.های اعزامی در ساعت 04:12به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com