:: تاریخ درج خبر : 1/6/93 ::
 
 
.:  نصب بنرهای اطلاع رسانی و خوش آمد گویی دومین جشنواره بین المللی فیلم یاس :.

به مناسبت برگزاری دومین جشنواره بین المللی فیلم یاس و میزبانی شهر ایزدشهر در مکان هتل نارنجستان که پذیرای بیش از چندصد نفر مهمانان مراسم مزبور می باشد ، شهرداری ایزدشهر با هماهنگی فرمانداری محترم شهرستان نور اقدام به نصب بنرهای اطلاع رسانی و خوش آمد گویی در نقاط مختلف شهر نموده است.
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com