:: تاریخ درج خبر : 8/6/93 ::
 
 
.: بازدید شهردار و تیم فنی شهرداری از پروژه آرامستان امیر آباد   :.
با پیگیری های فراوان اعضای محترم شورای اسلامی شهر ایزدشهر ، تعهدات شهردار یکی پس از دیگری جامه عمل خواهد پوشید . البته با تلاش مجدانه تیم فنی خدوم شهرداری ایزدشهر در راستای خدمت صادقانه به شهروندان گرامی. تصاویر زیر گویای پیگیری ها و تلاش این عزیزان می باشد. با امید به خداوند منان، مورد قبول شهروندان قرار گیرد.   


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com