:: تاریخ درج خبر : 8/6/93 ::
 
 
.:  جلسه کارگروه فنی شهرداری ایزدشهر  :.
در مورخ 93/6/8 رأس ساعت 12:45 جلسه کارگروه فنی شهرداری ایزدشهر  با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر ایزدشهر و به ریاست جناب آقای مهندس علی پور با موضوع بررسی انتقال آبهای سطحی گلستان 78(مسنی خط) جهت اجرای پروژه زیر سازی و آسفالت به بحث و بررسی گذاشته شد و پس از آنالیز توسط شهردار و رهنمودهای ارشادی محترم شورای اسلامی شهر، مورد ارزیابی بیشتر برای پیشبرد پروژه را تعیین نمودند. در پایان جلسه با ذکر صلوات و آرزوی طول عمر برای رهبر معظم انقلاب خاتمه یافت.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com