:: تاریخ درج خبر : 10/6/93 ::
 
 
.:  بازدید شهردار و تیم فنی شهرداری ایزدشهر به اتفاق رئیس محترم شورای اسلامی شهر از پروژه آسفالت  :.
بازدید شهردار و تیم فنی شهرداری ایزدشهر به اتفاق رئیس محترم شورای اسلامی شهر از پروژه آسفالت در حال اجرا و برخی از مشکلات موجود جهت بررسی و حل متقابل دوسویه بیشتر  در این راستا انجام شد.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com