:: تاریخ درج خبر : 16/6/93 ::
 
 
.: دیدار صمیمانه شهردار با فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان نور :.
رأس ساعت 11:30 شنبه 93/6/15 شهردار ایزدشهر جناب مهندس علی پور ، پذیرای فرمانده محترم نیروی انتظامی جناب سرهنگ گنجیان و هیأت همرا بودند که طی این ملاقات ، شهردار ضمن استماع مباحث و مسائل مطرح شده در رابطه با شهر ایزدشهر از سوی فرماندهی محترم، بر ضرورت توجه بیشتر و بهتر تعامل فی مابین ادرات مربوطه در راستای افزایش سطح امنیت و ایجاد آرامش برای شهروندان فهیم و شریف ایزدشهر تأکید نمودند. 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com