:: تاریخ درج خبر : 27/6/93 ::
 
 
.: مهندس یحیی علی پور، شهردار ایزدشهر برکنار شد :.
   
رأس ساعت 18:30 روز سه شنبه در دفتر شورای اسلامی شهر ایزدشهر جلسه استیضاح شهردار وقت ، جناب آقای مهندس علی پور با حضور کلیه اعضای شورا، تشکیل گردید و پس از استماع سخنان ایشان ، اعضای شورای اسلامی با توجه به عدم اقناع از پاسخ های شهردار، وارد مشورت شده و با اکثریت قاطع رأی به برکناری ایشان صادر نموده اند. همچنین تا انتصاب شهردار جدید، مقرر گردید جناب آقای محسن رستمی ثانی به عنوان سرپرست شهرداری، کلیه مسئولیت ها را عهده دار باشند.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com