:: تاریخ درج خبر : 3/7/93 ::
 
 
.: لایروبی انهار سطح شهر جهت جلوگیری از آبگرفتگی کوچه ها و خیابانها در هنگام بارندگی :. 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com