:: تاریخ درج خبر : 6/7/93 ::
 
 
.: آبگرفتگی معابر شهر ایزدشهر :.

در پی بارندگی چند روز اخیر به خصوص روز جمعه 93/7/11 ،حجم آب درون کانالهای آب سطحی خیابان اصلی شهر به قدری بالا رفت که منجر به آبگرفتگی سطح آسفالته خیابان اصلی شهر در هر دو محور شمالی و جنوبی گردید، بطوریکه ترافیک و مشکلات رفت و آمد شهروندان را موجب شد. در پی آن با حضور سرپرست و معاون محترم شهرداری ایزدشهر در سطح شهر و عوامل آتشنشانی و واحد خدمات شهری، جهت تسهیل امورات و رفع آبگرفتگی اعزام شده و بحران مذبور را مدیریت نمودند.

 


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com