:: تاریخ درج خبر : 17/8/93 ::
 
 
.: نوسازی بقعه مبارکه امازاده قاسم (علیه السلام) :. 
 
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com