:: تاریخ درج خبر : 20/8/93 ::
 
 
.: مهندس حسن یحیی پور به عنوان شهردار ایزدشهر انتخاب شد :. 

در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ایزدشهر مورخه 93/8/19 مهندس حسن یحیی پور با حداکثر آرا به عنوان شهردار ایزدشهر انتخاب گردید
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com