:: تاریخ درج خبر : 8/9/93 ::
 
 
.: انتخاب مجدد جناب آقای حاج نادر بینایی به عنوان نایب رییس شورای عالی استان مازندران  :. 


جناب آقای حاج نادر بینایی برای دومین سال  به عنوان نایب رییس شورای عالی استان مازندران  انتخاب گردید. در همین راستا پرسنل شهرداری ایزدشهر و اعضای محترم شورای اسلامی انتخاب مجدد ایشان را به وی تبریک گفتند.
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com