:: تاریخ درج خبر : 6/10/93 ::
 
 
.: دیدار معاون استاندار مازندران، فرماندار شهرستان آمل و امامان جمعه شهر های دابودشت و ایزدشهر با شهردار :. 
 


 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com