:: تاریخ درج خبر : 6/10/93 ::
 
 
.: سخنرانی مهندس یحیی پور، شهردار ایزدشهر  قبل از خطبه های نماز جمعه شهر ایزدشهر با حضور مسئولین شهرستانی و شهروندان فهیم ایزدشهر :. 
 


 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com