:: تاریخ درج خبر : 9/10/93 ::
 
 
.: معاونت شهرداری ایزدشهر طی حکمی به آقای محسن رستمی ثانی واگذار شد :. 
مهندس حسن یحیی پور طی حکمی آقای محسن رستمی ثانی را به عنوان معاونت جدید شهرداری ایزدشهر معرفی نمود، رستمی پیش از این در سمت سرپرست شهرداری بوده که با معارفه مهندس یحیی پور، ایشان را به عنوان معاون خود معرفی نمودند. لازم به ذکر است که سمت معاونت شهرداری پیش از معاونت جدید بر عهده آقای مهندس بینائی بوده است.
 
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com