:: تاریخ درج خبر : 10/10/93 ::
 
 
.: باز هم خواب آلودگی حادثه آفرید  :. 

در مورخه 29/9/93راس ساعت 23:49طی تماس تلفنی از سوی شهروندان مبنی بر تصادف سه دستگاه خودروی سنگین واقع در ایزدشهر-خیابان امام (ره)-روبه روی گلسار 3،بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل برای جلوگیری از حوادث بعدی اقدام به ایمن سازی محیط کردند،این حادثه که بر اثر خواب آلودگی راننده کامیون بنز به شماره شهربانی62 ایران231ع96 به وجود آمد خودروی مذکور پس از انحراف از مسیر خود باکامیون پارک شده در حاشیه جاده برخورد کرده ودر نهایت پس از برخورد با تریلی فله بر متوقف گردید که به علت شدت برخورد کابین راننده به کلی پرس شده وراننده دچارمصدومیت شدیدشد که آتش نشان با ست هیدرولیک(قیچی-فک-جک) توانستند راننده را زنده بیرون آورده وبه پرسنل اورژانس جهت انتقال به بیمارستان تحویل دادند ،در این حادثه ازدحام جمعیت به حدی زیاد بوده که 3نفر از شهروندان به نامهای (آقایان فرشیدرنجبر- علی شالیکار- حمیدتمری )در کنترل کردن جمعیت برای فاصله گرفتن از محل تا اینکه آتش نشانان بتوانند کار خودراباایمنی بیشتر انجام دهند کمک شایانی کردند،این عملیات تا ساعت 03:00بامدادبه مدت 3ساعت و11دقیقه به طول انجامیید،پس از پایان عملیات، خودروی مزدای آتش نشانی همکاری لازم راباجرثقیل برای انتقال کامل کامیون بنز به پارکینگ به علت نداشتن علائم هشدار دهنده خودروی مذکور ، داشته است.درپایان به کلیه رانندگان توصیه میشودچنانچه در حین رانندگی احساس خواب آلودگی یاخستگی کردند جهت استراحت ،بلافاصله خوردوی خودرا در جای امن متوقف کرده تا از چنین حوادث دلخراش جلوگیری گردد. 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com