:: تاریخ درج خبر : 11/10/93 ::
 
 
.: دیدار صمیمانه شهردار و شورای اسلامی شهر فریدونکنار با شهردار ایزدشهر جهت عرض تبریک :. 

  

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com