:: تاریخ درج خبر : 11/10/93 ::
 
 
.:  نشست تخصصی شهردار محترم با مسئول واحد موتوری و رانندگان وسایل نقلیه شهرداری جهت بررسی مشکلات و مسائل موجود در این باره :. 

  

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com