:: تاریخ درج خبر : 11/10/93 ::
 
 
.: نشست صمیمانه مهندس یحیی پور با دکتر خداوردی ، مشاور محترم امور اقتصادی استاندار مازندران :. 

 نشست صمیمانه مهندس یحیی پور، شهردار ایزدشهر با دکتر خداوردی ، مشاور محترم امور اقتصادی استاندار مازندران ، دبیرکل محترم بنیاد تدبیر و امید کشور و نماینده جناب آقای دکتر نوبخت، معاونت محترم رئیس جمهور در توسعه غرب استان 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com