:: تاریخ درج خبر : 17/10/93 ::
 
 
.:نشست صمیمانه مهندس توکلی شهردار رویان به همراه مسئول مالی با مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر  :. 

 


 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com