:: تاریخ درج خبر : 20/10/93 ::
 
 
.: نشست صمیمانه فرماندار و معاونت محترم شهرستان نور با شهردار محترم ایزدشهر و همچنین بازدید از سطح شهرایزدشهر به منظور آشنایی با مسائل و مشکلات شهر  :. 

نشست صمیمانه فرماندار و معاونت محترم شهرستان نور با شهردار محترم ایزدشهر و همچنین بازدید از سطح شهرایزدشهر به منظور آشنایی با مسائل و مشکلات شهر 
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com