:: تاریخ درج خبر : 22/10/93 ::
 
 
.: جلسه کمیته ساماندهی سواحل :. 

جلسه کمیته ساماندهی سواحل استان مازندران منطقه ایزدشهر رأس ساعت 9:30 دوشنبه 93/10/22 در محل شهرداری ایزدشهر با حضور مسئولین استانی، شهرستانی، شهردار ایزدشهر و اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل شد.

 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com