:: تاریخ درج خبر : 24/10/93 ::
 
 
.: دومین نشست تخصصی شهردار با شورای مدیران شهرداری :. 

دومین نشست تخصصی مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر با شورای مدیران شهرداری ایزدشهر با موضوع بحث و بررسی مسائل و مشکلات اداری و ارائه راهکارهای قانونی و راه حل های منطقی جهت پیشبرد اهداف عالیه سازمانی تبیین شده . 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com